Electrician Autorizat Sectoare

Sector 1

Intervenim in Sectorul 1 in cartierul Aviatorilor, zona Casa Presei, Bucurestii Noi , Aviatiei , Victoriei , Domenii , Dorobanti , Romana , Plevnei , Grivita , Pajura, 1Mai, Aurel Vlaicu, Aviatorilor,  P-ța Nicolae Bălcescu , B-dul. Carol I, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul. Mihail Kogălniceanu, podul Elefterie, Str. Mircea Vulcănescu, șoseaua Orhideelor, Calea Giulești, Drumul Carierei,  Str. Vadul Moldovei , grădina zoologică Băneasa, călea ferata București-Constanța, Calea Floreasca , Str. Polonă , P-ța Gheorghe Cantacuzino , Str. Jean-Louis Calderon, Str.Pictor Verona , Str. Pitar Moși, Str. C.A. Rosetti, B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Nicolae Bălcescu, Str. Herastrau, Pajura, Soseaua Pipera.

Sector 2

Intervenim in Sectorul 2 in Zona Floreasca, Calea Mosilor, Colentina , Iancului, Obor , Pantelimon, Stefan cel Mare, Tei , Fainari, B-dul Republicii, B-dul Nicolae Bălcescu , Str. C.A. Rosetti, Str. Pitar Moși, Str. Pictor Verona, Str. Xenopol, P-ța Alexandru Sahia, Str. Polonă, Pantelimon-Obor, Șos. Pantelimon, Șos.Vergului, Str. Morarilor, B-dul Muncii, P-ța Muncii , Calea Călărași, Str. Romulus, Str. Mântuleasa, Str. Negustori, B-dul Hristo Botev , B-dul Republicii, B-dul 1848, B-dul Nicolae Bălcescu, P-ța Nicolae Bălcescu , Maica Domnului, Electronicii, Iancului, Doamna Ghica, Plumbuita, Heliade Intre Vii, Andronache, Str. Petricani, Ion Creanga, Sos. Fundeni, Lacul Tei, Baicului, Camil Resu

Sector 3

Intervenim in Sectorul zona Bulevadul Unirii, Splaiul Independentei, Calea Vitan, Alba Iulia , Prevederii , Salajan , Splaiul Unirii , Vitan , Universitatii , Rosseti , Victoriei , Nicolae Grigorescu , Dristor, Bd. Decebal , Titan , Blv. 1 Decembrie , Bd. Chisinau, Delfinului, , Str. Mântuleasa până la Str. Romulus, Str. Peleș, Mircea Voda, Vulcane, Vatra Luminoasa, Vergului, Calea dudesti, Calea Vitan, Izvorul Nou, Baba Novac, Liviu rebreanu , Parc IOR, Lizeanu, Costin Georgian, Industriilor, Camil Ressu, Str. Mircea Voda,

Sector 4

Intervenim in Sectorul 4 in zona Cartier Berceni, Tineretului, Sos. Oltenitei , Bd. Tineretului , Sos. Giurgiului , zona Filaret , Brancoveanu , Aparatorii Patriei , Calea Vacaresti , Luica , Bd. Obregia , Secuilor , Racovita , Bd. Brancoveanu, Piata Sudului, Regina Maria, 11 Iunie, Belu, Sura Mare, Piata Resita, Str emil Racovita, Str. Turnu Magurele, Cutitul de Argint, Calea Serban Voda, Timpuri Noi, Bd. Marasesti

Sector 5

Intervenim in Sectorul 5 in zonele Sebastian, Eroii Revolutiei, Rahova , Sebastian, Panduri , George Cosbuc , Uniri , Salaj , Pieptanari , Ferentari , Alexandriei , Victoriei , Calea 13 Septembrie , Nasaud , Viilor , Petre Ispirescu, Tudor Vladimirescu, Academiei, Antiaeriana, Drumul Sarii, Calea Rahovei, Soseaua Progresului, Cotroceni, ;

Sector 6

Intervenim in Sectorul 6 in cartierul Crangasi , Bd. 1 Mai , Bd. Iuliu Maniu , Drumul Taberei , Militari , Lujerului , Crangasi , Plevnei , Bulevardul Timisoara , Gorjului , Uverturii , Valea Oltului , Compozitorilor , Prelungirea Ghencea , Valea Argesului, Valea Cascadelor, Calmatuiului, Str. Sibiu, Bd. Ion Mihalache , Str. Vladeasa, Bd. Vasile Milea, Bd. Constructorilor, Str. Brasov, Str. Dreptatii, Frigocom, Drumul Valea Calmatuiului, Calea Giulesti, Grozavesti, Brancusi, Sos. Virtutii, Sos. Neagu Juvarra;

Ilfov

Intervenim in Sectorul Ilfov: Popesti Leordeni, Vidra, Berceni, Glina, Magurele , Jilava, 1 Decembrie, Darasti, Copaceni , Bragadiru , Cornetu, Clinceni, Domnesti, Ciorogarla, Chitila, Chiajna, Dragomiresti-Vale, Buftea, Mogosoaia, Corbeanca, Otopeni, Balotesti, Moara Vlasiei, Tunari, Dascau, Gradistea, Voluntari, Stefanestii de Jos, Afumati, Petrachioaia, Afumati, Ganeasa, Dobroesti, Pantelimon, Branesti, Cernica, Pipera, Tunari, Erou Iancu Nicolae, Peris, Snagov, Ciolpani, Gruiu, Nuci

FURNIZORI

CEI MAI MARI FUNIZORI DE MATERIALE ELECTRICE CU CARE LUCREAZA SOCIETATEA NOASTRA:

error: Content is protected !!